Program

Misija, vizija i pravci razvoja

Program koji smo zacrtali, sveobuhvatan je u pogledu razvoja Grada Vodica kao jedinstvene i povezane cjeline u svim segmentima. Zagovara aktivno sudjelovanje građana grada Vodica u donošenju ključnih odluka za razvoj grada i uključivanje stručnih i kompetentnih ljudi bez političkog uplitanja.

Naš program zagovara transparentnost u radu gradske uprave i nadzor nad racionalnim trošenjem proračunskog odnosno javnog novca na demokratskim načelima.

Sve promjene koje su potrebne gradu, a nalaze se u našem programu, temelje se na tradicionalnim vrijednostima našega društva.

Naša samostalnost i neovisnost nije podložna stranačkim interesima i jedna je od najvećih dobrobiti za cjelokupnu zajednicu vodeći brigu o ravnomjernom razvoju svih naselja.

Ljubav, a ne interes.

Pravci razvoja

Gospodarski razvoj i upravljanje prostorom

Vratiti vizure mediteranskog i dalmatinskog obilježja kroz gospodarski i infrastrukturni razvoj spojen s tradicijom i povijesnim vrijednostima zadržavajući čist okoliš i ljepotu krajobraza.Unatrag trideset godina, svjedočimo nemaru vodičkih političkih elita, koji nisu poštivali razvoj u interesu svih građana i tako narušili ne samo mediteransku i autentičnu dalmatinsku vizuru svih priobalnih naselja i otoka već su je nepovratno devastirali.

Vodice imaju problem pretrpanih plaža, nepostojanje sekundarne mreže otpadnih i oborinskih voda, a broj posjetitelja u „špici“ turističke sezone dovodi naš električni, vodoopskrbni i informacijsko- mrežni sustav do maksimalne opterećenosti ili povremenih prekida u opskrbi ili usluzi.

Prioritet daljnjeg razvoja Vodica je osigurati komunalne infrastrukturne preduvjete za razvoj djelatnosti koje bi se odvijale tijekom cijele godine, a čime bi smanjili iznimno visoku ovisnost o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti, sezonalnosti poslovanja te doprinijeti u konačnici očuvanju radnih mjesta.

Potrebno je i osigurati poticanje eko-proizvodnje, udruživanjem poljoprivrednika i OPG-ova te proizvode plasirati u svrhu zdrave organizirane prehrane u predškolskom odgoju, školskom obrazovanju te hotelskih i ugostiteljskih kapaciteta.

Generalni urbanistički plan i urbanistički planovi uređenja, koji su redovito podložni utjecaju interesnih skupina ili prostorno-planskoj korupciji, nisu na kvalitetan i za Vodice poželjan način, vodili brigu o ukupnom razvoju od javnog interesa za zajednicu.

Potrebna je revizija prostorno-planske dokumentacije i Strategije razvoja Grada Vodica.

Osobno ću se zalagati za razvoj koji zahtijeva gospodarenje i upravljanje prostorom u skladu sa zaštitom prirode i potrebama građana.Komunalna infrastruktura za 21. stoljeće

Osigurati atraktivnost destinacije za aktivni odmor, privlačnost za život mladih obitelji i svih stanovnika. • Vodno-gospodarski sustav
  Čista i dostupna pitka voda. Zaštita izvora i sigurni distribucijski kanali za vodu iznimne čistoće i kvalitete.
 • Ispust otpadnih voda
  Primarna i sekundarna mreža – propusnost sekundarne mreže u staroj gradskoj jezgri.
 • Odgovorno gospodarenje otpadom
  Podizanje svijesti o važnosti odvajanja otpada.
 • Digitalna dostupnost
  Optički kabel u cilju smanjenja elektromagnetskog onečišćenja. Bazne stanice zamijeniti optičkim kabelom.
 • Električna energija
  Nesmetana opskrba, a ne opterećenje sustava i prekidi u isporuci električne energije.

 • Prometna povezanost i sigurnost
 • Brodski i cestovni prijevoz
 • Sigurno pješačko kretanja
 • Sigurno biciklističko kretanje prometnicama
 • Kružni tokovi
 • Imovina u funkciji građana
 • Imovina grada – u funkciji razvoja grada
 • Javna objava svih nekretnina i stavljanja istih u funkciju građana
 • Sigurno biciklističko kretanje prometnicama
 • „Stara škola“ – završetak rekonstrukcije i stavljanje u upotrebu prema jasno definiranim kriterijima

Poticanje obrazovanja, kulture i sporta

Razvijati kulturu življenja s prirodnim i kulturno-povijesnim nasljeđem u skladu s modernim gospodarskim i društvenim trendovima. • Obrazovanje
 • Besplatni udžbenici i prijevoz
 • Modernizacija osnovne škole
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi apliciranja na EU fondove
 • Pohađanje nastave samo u jutarnjoj smjeni
 • Zdrava prehrana za učenike svih razreda iz lokalnih OPG-ova
 • „Balon“ nesiguran sportski objekt bez uporabne dozvole
 • Poticanje stipendiranja srednjoškolaca i studenata deficitarnih zanimanja
 • Subvencioniranje prekvalifikacija dugotrajno nezaposlenih radnika u deficitarna zanimanja, a posebice žena
 • Sport
 • Izrada strategije razvoja sporta
 • Sportsko-rekreacijski centar „Račice“
 • Sportska višenamjenska dvorana
 • Boćalište
 • Dječja igračišta
 • Skate parkovi i rampe
 • Kultura
 • Izrada strategije razvoja kulture
 • Jačanje kulturnih manifestacija
 • Razvijanje kulturnog i gastro turizma,
 • Ljetna pozornica – „Stara škola“
 • Revalorizacija spomenika kulture i brendiranje u turističke svrhe
 • Zavičajna zbirka eksponata ili etnografski muzej
 • Socijalna politika
 • Očuvanje obitelji kroz pozitivnu i poticajnu demografsku politiku
 • Dostojanstven život starijih osoba – dom za stare i umirovljenike
 • Koordinacija za krizne socijalne situacije
 • Zaštita prava osoba s invaliditetom i jačanje civilnih udruga


Društvena infrastruktura

Vaše zadovoljstvo je naša odgovornost i obveza. • Transparentna, otvorena i odgovorna uprava
 • Izgraditi sustav povjerenja građana u vlast i odgovornost vlasti u upravljanju
 • Pravo i prilika u odlučivanju relevantnih problema uključivanjem građana
 • Provedba načela jednakosti i dostupnosti usluga
 • Transparentno upravljanje i trošenje javnog novca
 • Prostori za mlade, umirovljenike i udruge građana
 • Zatvorena vrata politici u:
 • Zapošljavanju (samo stručni, a ne podobni)
 • Jednakost i dostupnost radnih mjesta u upravi, gradskim poduzećima i ustanovama
 • Namještanju natječaja za:
 • Poslovne prostore
 • Radove i usluge

 • Gradsko vijeće – kolijevka demokracije, mjesto odlučivanja i raspravljanja
 • Prijenos svih sjednica direktnim kanalima

Građani će konačno imati prilike sudjelovati u rješavanju svih zajedničkih problema. Osnivanje gradskih četvrti ili mjesnih odbora u naselju Vodice.

Vratimo grad građanima

Nositeljica Nezavisne liste Stipe Petrina i kandidatkinja za Gradonačelnicu